Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Teisinė informacija LR kiti norminiai dokumentai

Teisinė informacija

LR kiti norminiai dokumentai

 Dėmėsio! Dokumento teksto redakcija nuorodoje gali būti negaliojanti!
Aktualią teksto redakciją rekomenduojame rasti, naudojant www.e-seimas.lrs.lt teises aktų paiešką

LR kitų norminių dokumentų sąrašas pateikiamas abėcėlės arba didėjančios numeracijos tvarka. Apie juos daugiau sužinosite paspaudę ant dokumento pavadinimo.

 

Rodyti po 
Pavadinimas
D1-4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1995 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 198 „DĖL NUOSTOLIŲ, PADARYTŲ GAMTAI, SUNAIKINUS ARBA SUŽALOJUS GAMTINIUS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS BEI OBJEKTUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
D1-4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-87 „DĖL SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO
D1-5 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
D1-11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-87 „DĖL SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIM
D1-12 DĖL KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO 2015–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
D1-31 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
D1-45 DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIEŽIŪROS, VANDENS TELKINIŲ, ESANČIŲ ŽELDYNUOSE, APSAUGOS, VEJŲ IR GĖLYNŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
D1-49 DĖL ŽELDYNŲ PROJEKTŲ RENGIMO VADOVO ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
D1-62 DĖL ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ APSAUGOS IR TVARKYMO PAVYZDINIO REGLAMENTO IR PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ APSAUGOS IR TVARKYMO PAVYZDINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
D1-79 DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Copyright © 2021 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.