Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Anglų - lietuvių arboristikos terminų žodynas

 

ANGLŲ - LIETUVIŲ ARBORISTIKOS TERMINŲ ŽODYNAS

naujas logotipas

 

Žodynas sudarytas ir pildytas, vykdant projektus „Arboristo kvalifikacijos tobulinimas ir ruošimas ETW (European Tree Worker) atestacijai", LLP-LdV-PLM-2011-LT-0581, "Arboristų darbinė stažuotė Latvijoje", LLP-LdV-PLM-2012-LT-0762, "Arboristo profesinės kvalifikacijos kėlimas Vokietijoje", LLP-LdV-PLM-2013-LT-0953, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja nacionalinė agentūra - Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

A
Absording roots - absorbuojančios šaknys
Acidic /alkaline soil - rūgštinė / šarminė dirva
Adventitious (dormant) buds - atsitiktiniai miegantys pumpurai
Amenity tree - estetinis medis
Anchor (sinker) root - pagrindinė šaknis
Anchor point - tvirtinimo taškas
Annual growth - metinė išauga, metinis prieaugis
Apical - viršūninis
Apical bud - viršūninis pumpuras
Arboriculture / tree care - arboristika / medžių priežiūra
Arborist - sumedėjusių augalų priežiūros, globos darbuotojas, arboristas, arboristikos specialistas
Area of expertise -  kompetencijos sritis
Ascending - pakilimas (į medį)
Auto-blocking  knot - auto blokavimo mazgas
Axillary bud - pažastinis pumpuras

B
Balled trees - medžiai su suformuotu persodinimui šaknynu - šaknys žemės gumule
Bare root trees - plikos medžių šaknys
Bark / stem damage - žievės / kamienų žala
Bark / stem wound - žievės / kamieno žaizda
Bast - luobas, plauštai, karna, atplaiša
Bedrock - pamatinė uoliena
Big plant - didelis augalas
Bleeding from the wounds - nutekėjusi sula
Bole - kamienas, liemuo
Bracing - sutvirtinimas
Branch attachment - pagrindinė kamieno šaka
Branch bark ridge - šakų žievės keteros
Branch collar - šakos žaizdos "apykaklė"
Branch removal - šakų pašalinimas
Branch - šaka
Branchwood - nupjautų šakų mediena
Breaking strength - atsparumas (trūkimo)
Bud - pumpuras
Burlapped trees - medžiai su suformuota persodinimui ir kanapiniu audiniu apsaugota šaknų sistema (žemės gumulas apjuostas kanapiniu audiniu)
Burr - atplaiša, medžio sustorėjimas

C
Cable - lynas; pririšti lynu
Cable bracking - tvirtinamasis lynas, virvė
Cabling - tvirtinimas lynu, virve
Callus growth - kaliaus augimas
Cambium - kambis, brazdas
Cambium saver - brazdo apsauga (diržas)
Cavity - ertmė
Cell elongation - ląstelių tįsimas
Chainsaw - grandininis pjūklas
Chlrorophyll production - chlorofilo gamyba
Clay soil - priemolis, molinga dirva
Climbing rope - laipiojimo (kopimo, darbo) virvė
Climbing spikes - nagės
Climbing spurs - nagės
Codominant stem - dominuojantis kamienas
Compartmentalisation - kompartmentalizacija, apribojimas, atskirimas
Conifers - spygliuočiai
Conduction - pralaidumas (šaknų)
Connection knot - surišimo mazgas
Construction site - statybos aikštelė
Containerised trees - medžiai konteineriuose
Crotch- išsišakojimas, šakumas
Crown - vainikas
Crown base - vainiko laja
Crown density - lajos tankumas
Crown diameter - vainiko skersmuo
Crown height - lajos aukštis
Crown lifting - lajos pakėlimas
Crown maintenance - lajos priežiūra
Crown pruning - lajos genėjimas
Crown reduction - lajos mažinimas
Crown restoration - vainiko atkūrimas
Crown thinning - lajos retinimas
Crusted stones - susmulkinti akmenys
Cultivar - atmaina
Cut - pjūvis
Cuticle - lapo odelė
Cell division - ląstelių dalijimasis

D
Dead/ drying branch - mirusi/ nudžiuvusi šaka
Deadwood - mirusi mediena
Debris - nuolaužos, likučiai
Decay - puvimas
Decomposition - irimas
Descending- nusileidimas
Dessication - (iš)džiūvimas
Dieback - ankščiau laiko miręs medis
Double ladder - dvigubos (sulankstomos) kopėčios
Drain of sap - nutekėjusi sula
Drain tiles - drenažo vamzdžiai
Drainage - drenažas
Drying out - (iš)džiūvimas

E
Earlywood - metinė rievė
Efective treated area - efektyviai apdorota teritorija
Element cycling - maistinių medžiagų apykaita
Enviromental constraints - su aplinkos apsauga susiję apribojimai
Encrust bark - apsitraukti žieve
Epicormic growth - epikorminių ūglių augimas
Equipment - įranga
Espalier - šparlieriai
Extension ladder - prasitęsiančios kopėčios

F
Fall of the leaf - lapų kritimas
Felling cut - sumažinti kirtimai
Felling notch - kirtimai žingsniu
Felling wedge - pleištas
Fertilization - tręšimas
Fine roots - geros šaknys
Fine-textured particles - geros dirvos dalelės
Folding - sudedamasis
Fork - šakutė
Formative pruning - formuojamasis genėjimas
Friction knots - trinties mazgai
Fungal fruiting bodies - grybų vaisiakūniai

G
Gas exchange - dujų apykaita
Garden pest - sodo kenkėjas
Germ cell - lytinė ląstelė
Girdling roots - juosiančios šaknys
Gravitational water - gravitacinis vanduo
Groundwater - požeminis vanduo
Growing season - augimo sezonas
Growth conditions - augimo sąlygos
Growth rings - augimo žiedai, rievės
Guard cells - apsaugos elementai
Guy - atotampa
Guying - medelio įtvirtinimas lynais

H
Handsaw - rankinis pjūklas
Harness safety - saugos diržų komplektas
Hearing protection - klausos apsaugos
Hertrot - šerdies puvinys
Heartwood - medžio šerdis
Hedge - gyvatvorė, tvora
Hitch - mazgas
Hollow rope - tuščiavidurė virvė
Hose - žarna

I
Included (ingrown) bark - įauganti žievė
Irrigation - dėkinimas, laistymas

K
Knots - mazgai

L
Lack - trūkumas
Ladder - kopėčios
Landscape gardener - kraštovaizdžio architektas
Large tree transplantation - didelių medžių persodinimas
Lateral (axillary) buds - šalutinis, šoninis pumpuras
Lateral branches - šalutinė šaka
Latewood - senesnė mediena
Layer - atlanka
Leader - lyderis (pagrindinė šaka)
Leaf emergence / fall - lapų atsiradimas / kritimas
Leaf surface / underface - lapų paviršius / apatinė lapų dalis
Litter - šiukšlės
Living branch - gyva šaka
Leaf vein rib - lapo gysla
Leaf litter - nukritę lapai
Living plant (layer) - gyvų augalų (sluoksnis)
Loose / damaged bark - pažeista žievė
Lower branches - mažesnė šaka (I, II ir kt. eilių)
Low-vigour branches - mažas šakos gyvybingumas

M
Mature tree - brandus medis
Medullary ray - šerdinis spindulys
Meristematic tissue - meristeminis audinys
Metabolism - medžiagų apykaita, metabolizmas
Mulches - mulčiai
Mushroom (-s) - grybas (-ai), Fungus (-i)
Multiply layer - dauginti atlankomis
Mycology - mikologija
Mycorrhiza - mikorizė

N
Nutrition - mityba (medžių)
Nursery - daigynas, medelynas

O
Overlapping tissue - užeinantys vienas ant kito audiniai
Overmature tree - perbrendęs, senėjantis medis

P
Parazitic infection - parazitinė infekcija
Parent material - pamatinė uoliena
Parking lot - automobilių stovėjimo aikštelė
Permanent protection - nuolatinė apsauga (miesto medžio)
Personal protective equipment - asmeninės apsaugos priemonės
Pest - parazitas, kenkėjas
Pest control - kova su kenkėjais
Phloem - floemos, atplaiša, karna, luobas
Pith - šerdis
Planting pit (hole) - sodinimo duobė
Pollard head - apkarpytas medis, medis su patrumpinta viršūne
Polarding - viršūnių karpymas
Power line - maitinimosi linijos
Profesional training - profesionalus apmokymas, stažuotė
Practical training - pratybos
Protection zone - apsauginė zona
Protective clothing - apsauginiai drabužiai, apranga
Pruning - genėjimas
Pruning cut - genėjimo pjūvis

R
Ramification - šakojimasis, išsišakojimas
Ray cells - spindulinės ląstelės
Reaction zone - reakcijos zona
Rescue - gelbėti
Resing bleeding - dervos nutekėjimas
Respiration - kvėpavimas
Retained (adhesive) water - klijavimas vandeniu
Risk evaluation - rizikos įvertinimas
Root anchorage - šaknų įsitvirtinimas
Root barrier - šaknų barjeras, kliūtis
Root cap - šaknų viršūnėlė
Root collar - šaknies kaklelis
Root disease - šaknų ligos
Root hair - šakniaplaukiai
Root removal - šaknų/ kelmo pašalinimas
Root tip - šaknų galiukai
Root vegetables - šakniavaisiai
Rooting zone - šaknų zona
Rot - puvinys arba irimas, pūvimas
Runner - palaipa, ūsas

S
Saddle - apraišas
Safety helmet - saugos šarmas
Sandy soil - smėlio gruntas
Sap - sula
Sapwood - balana
Scaffold - pastoliai, pakyla
Scar - randas, žymė, rumbas
Secondary branch - antrinė šaka, atžala
Section felling - kirtimas sekcijomis (dalimis)
Shaped crowns (trees) - suformuotos lajos (suformuoti medžiai)
Shoots - ūgliai
Shrub - krūmas
Silt soil - uždumblėjusi dirva
Slime flux - "gleivių" nutekėjimas, glitėsiai
Soil aeration - dirvos aeracija, vėdinimas, dujų apytaka
Soil compaction - dirvos sutankinimas, kompresija
Soil decompaction - dirvos purenimas
Soil texture - dirvos kokybė
Soil water - dirvožemio vanduo
Species - rūšis
Spurs - nagės
Staking - medelio pritvirtinimas prie kuolo
Starch - krakmolas; gyvybingumas
Stem - kamienas, liemuo
Stem diameter - kamieno skersmuo
Stemsite - kamieno pagrindas, kakliukas
Strop - stropas, diržas
Stub - kelmas; nuolauža
Stump removal - kelmo šalinimas
Sun scorch - nudegimas saulės spinduliais
Sunscald - nudegimas saulės spinduliais

T
Terminal bud - viršūninis pumpuras
Throwing ball - mėtymo svarelis
Throwing line - mėtymo virvutė
To come into leaf - sulapoti, sužaliuoti
Toadstool - grybas, Fungus
Topping - viršūnės nugenėjimas, "nugalvinimas"
Torso - kamienas, liemuo
Total foliage - laja
Training requirements - kvalifikaciniai reikalavimai
Transpiration - išgarinimas
Treescape - medžiovaizdis
Tree climber - laipiotojas medžio laja
Tree diseases - medžio ligos
Tree felling - medžio kirtimas, nuleidimas
Tree health - medžio sveikatos stovis, būklė
Tree nursery - medelynas
Tree roots - medžio šaknys
Tree site - augavietė
Tree site improvement - augavietės sąlygų gerinimas, rekonstrukcija, revitalizacija
Tree structure - medžio struktūra, sandara
Tree worker - arboristikos darbuotojas, arboristas
Trimming - tvarkymas, apkarpymas
Trunk - kamienas, liemuo
Twig - šakelė
Tumor - atplaiša, medžio sustorėjimas

U
Uprooting - šaknų šalinimas, rovimas
Urbanscape - urbanizuotų teritorijų kraštovaizdis
Urban tree - urbanizuotų teritorijų medis

V
Variety - atmaina
Vascular system - vandens indų sistema
Veteran tree - medis senolis

W
Wareshoots - vilkaūglis
Waste - nuolaužos, likučiai
Water holding capacity - vandens talpinimo savybė, vandens talpa
Water infiltration - vandens pralaidumas
Weakly attached branches - silpnos pridėtinės šakos
Webbing band - austiniai diržai
Weed competition - "piktžolių" konkurencija, įtaka
Well-developed soil granular structure - geras dirvožemio grūdėtumas (poringumas)
Wilting point - vytimo (džiūvimo) taškas
Witches broom - "raganų šluota" lajoje
Woody plants - sumedėję augalai
Wound - žaizda, pažeidimas
Wound dressing - žaizdos, pažeidimo priežiūra
Wound treatment - žaizdos, pažeidimo gydymas

Copyright © 2024 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.