Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Projektai Viešieji pirkimai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2011-06-09

Projektai

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2011-06-09

Sudaryta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) ir LAC arboristikos paslaugų sutartis 2011-41 (2011-06-21).

Viešasis supaprastintas atviras pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2010, Nr. 25-1174), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-164, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkurso sąlygos skelbtos „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Sutarties objektas – Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų (18 medžių) apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo paslaugos.

Paslaugų teikimo vietos:
1. Alkūnų ąžuolas (Molėtų r. sav. Inturkės sen., Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 29 skl.) teritorija, Alkūnų miškas);
2. Baublio ąžuolas (Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen., Stulgių k.);
3. Beržynės ąžuolas (Joniškio r. sav. Skaistgirio sen., Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (214 kv.) teritorija, Beržynės miškas);
4. Dapšionių ąžuolas (Radviliškio r. sav. Sidabravo apylinkės sen., Dapšionių k.);
5. Felinkos ąžuolas (Ukmergės r. sav. Lyduokių sen., Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (560 kv., 3 skl.) teritorija, Felinkos miškas, Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis);
6. Gaurės ąžuolas (Tauragės r. sav., Gaurės mstl., Tauragės miškų urėdija);
7. Girniūnų ąžuolas (Pasvalio r. sav. Pasvalio sen., Girniūnų k.);
8. Globio ąžuolas (Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen., Stulgių k.);
9. Jungirio ąžuolas (Kelmės r. sav. Užvenčio sen., Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (15 kv.) teritorija, Pabutkalnio k.);
10. Mikalojaus Daukšos ąžuolas (Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto sen., Babėnų k.);
11. Maldenių ąžuolas (Joniškio r. sav. Skaistgirio sen., Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (109 kv.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas);
12. Paežerių ąžuolas (Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen., Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (16 kv.) teritorija, Paežerių miškas);
13. Platelių vinkšna (Plungės r. sav. Platelių sen., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (12 kv.) teritorija, Platelių mstl., Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis);
14. Reibių ąžuolas (Kelmės r. sav.  Kukečių sen., Reibių k.);
15. Rozalimo ąžuolas (Pakruojo r. sav. Rozalimo sen., Rozalimo mstl.);
16. Rudikių ąžuolas (Akmenės r. sav. Papilės sen., Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (641 kv., 29 skl.) teritorija, Rudikių k., Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis);
17. Rumšiškių miško pušis (Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen., Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (363 kv., 6 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas, Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis);
18. Žibikų ąžuolas (Akmenės r. sav. Viekšnių sen., Žibikų k.).
Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.