Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Naujienos ir informacija ES Parlamentas balsuoja už Gamtą

Naujienos ir informacija

ES Parlamentas balsuoja už Gamtą

Adamavo azuolas 300Europos Parlamentas sėkmingai patvirtino artimiausio laikotarpio ataskaitos Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijos (EU Biodiversity Strategy) apžvalgą.

Ataskaitoje, už kurią balsavo didžioji dauguma Europos Parlamento narių (592 iš 689), pabrėžiama "papildomos, didelių ir nuolatinių pastangų" poreikis sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir pabrėžia Paukščių ir Buveinių direktyvų svarbą, siekiant įvykdyti 2020 biologinės įvairovės tikslus, svarbą.

Ataskaitoje pripažįstami "buveinių fragmentacija, susiskaldymas ir nykimas", kaip svarbiausi biologinės įvairovės nykimo veiksniai Europoje. Tai gali įtakoti "apie ketvirtadalio laukinių rūšių išnykimą". Ji ragina Europos Komisiją ir valstybes nares teikti didesnį prioritetą 2020 tikslų pasiekimui ir siūlo, kad ES turėtų ir toliau ryžtingai įsipareigoti  Biologinės įvairovės Konvencijai (Convention on Biological Diversity) ir užtikrinti veiksmingą jos įgyvendinimą.

Buveinių ir Paukščių direktyvos, kartu žinomos kaip Gamtos direktyvos, ataskaitoje yra pripažįstamos kaip "gyvybiškai būtinos siekiant užtikrinti strategijos sėkmę". Todėl Parlamentas ragina Komisiją iškelti gairių svarbą ir palengvinti gamtos direktyvų įgyvendinimą visose valstybėse narėse.

Gamtos direktyvos šiuo metu buvo tikrintos pagal Europos Komisijos "“Fitness Check”  procesą,  kurios metu į apklausas ir konsultacijas įtraukta daugybė Europos piliečių ir organizacijų, baigtas 2015 m.

„Daugiau nei pusė milijono europiečių atidavė savo balsus Gamtai, man tikrai malonu matyti, kad ES Parlamentas išreiškia tokią aiškią žinią, skatinti biologinę įvairovę ir ES Gamtos direktyvas. Tai labai svarbus žingsnis siekiant sėkmingai įgyvenanti 2020 m tikslus, ir puiki naujiena Europos saugomoms teritorijoms", sakė Ignace Schops, EUROPARC prezidentas, pridurdamas," EUROPARC narių vardu, Sveikinu visus europarlamentarus už jų atsidavimą gamtai , Raktinai žodžiai ateičiai dabar turėtų būti: įgyvendinimas, vykdymas ir ištekliai".

Ataskaitoje nepritarta galimybei persvarstyti direktyvų reikšmingumą ir pabrėžiama, kad reikia stiprinti jų įgyvendinimą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir kultūrinius reikalavimus. Be to, ji ragina plėsti finansavimo galimybes biologinės įvairovės apsaugai, geresnius ryšius tarp turimų finansavimo programų.

 

Informacijos šaltinis: www.vstt.lt

Copyright © 2021 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.