Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Naujienos ir informacija Antrasis Baltijos valstybių arboristų laipiojimo medžių laja čempionatas 2013 Second Baltic States Tree Climbing Championship

Naujienos ir informacija

Antrasis Baltijos valstybių arboristų laipiojimo medžių laja čempionatas 2013 Second Baltic States Tree Climbing Championship

bstcc 2013 47 700

Baigėsi antrasis Baltijos valstybių arboristų laipiojimo medžių laja čempionatas 2013, kuris vyko š.m. birželio mėn. 1 – 2 dienomis Verkių dvaro parke. Dalyviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos turėjo puikią progą parodyti savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius, profesinį meistriškumą, kadangi jau keletą metų Baltijos šalyse jie rūpinasi medžių priežiūra, globa miestuose, taikydami specifinius metodus siekiant pagerinti augalų augimo sąlygas. Arboristai rūpinasi ne tik estetine ar ekologine medžių gerove, tačiau skiria išskirtinį dėmesį žmonių, aplinkos saugumui.

The second Baltic States Tree Climbing Championship 2013 which was held in June, has come to an end. First few days were held in Verkiu Manor park. Contestants from Lithuania, Latvia and Estonia had a great opportunity to show their theory knowledge as well as practical skills, professionalism, because for a few years now in Baltic countries they are concerned about tree care,  care of trees in the cities, choosing special methods to try and improve the well being of the growing of the plants conditions. Arborists care not only for aesthetic and ecological well-being of the trees, but give special attention to human and environmental safety.

Renginį organizavo Lietuvos arboristikos centras (LAC) kartu su Latvijos arboristikos asociacija (LKAB). Generalinis varžybų rėmėjas: STIHL®.

The championship was organised by the Lithuanian Arboricultural Centre, together with the Latvian Arboricultural Association. The main sponsor - STIHL®.

Visi dalyviai buvo aprengti spec.aprangos „SIP Protection“ gamintojo, atstovaujamo Lietuvoje UAB "MMC Forest", marškinėliais, rungčių nugalėtojams prizus dovanojo Petzl, DMM Professional, Freeworker, Drayer ir Silky bei generalinis rėmėjas  STIHL®.

All participants were dressed with specific purpose "SIP Protection" manufacturer, represented in Lithuania "MMC Forest" Ltd., T-shirts, prizes of the winners of the competitions were kindly donated by Petzl, DMM Proffesional, Freeworker, Drayer and Silky, and the general sponsor STIHL®.

Taip pat dėkojame ir kitiems rėmėjams, teikusiems finansinę ir/ar praktinę paramą: G.Mocevičiaus firmai "Ginalas", Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijai, Sumedėjusių augalų globos tarnybai "ArborVita", "KOKKOPIS.LV" Ltd, "VERMEER BALTIC OÜ", UAB "Montis Magia", SIA "Labie Koki", Ergli profesinei mokyklai (Latvija).

We also thank the other sponsors which granted financial and / or practical support - G.Mocevičius firm "Ginalas", Pavilnių and Verkių regional parks directorate, Woody plant care service 'ArborVita', " KOKKOPIS.LV" Ltd, "VERMEER BALTIC OÜ", "Montis Magia'' Ltd., SIA ''Labie Koki",Ērgļi Vocational Secondary School (Latvia).

Renginyje dalyvavo 22 (17 vyrų ir 5 moterys) profesionalai iš Baltijos šalių. Tikėtąsi buvo sulaukti sportininkų ir iš Suomijos bei Švedijos. Tačiau, paskutinių momentų dėl įvairių priežasčių jie atsisakė atvykti. Tarp merginų varžėsi 5 sportininkės iš Latvijos ir Estijos. Sportininkų sąrašas

The Championship was attended by 22 (17 men and 5 women) professionals from the Baltic countries. Atheletes from Finland and Sweden were expected to attend as well. However, at the last moment due to various reasons, they refused to come. Among the girls, 5 atheletes competed from Latvia and Estonia. Contestants list

Teisėjavo Janis Strausmanis (pagrindinis teisėjas, Latvija), ISA (International Society of Arboriculture) komisaras de Gourét Litchfieldt (Švedija), Martin Nemec (Čekija), Anita Albrante (Latvija), Jānis Brūklenis (Latvija), Pāvels Fedorovs (Latvija), Ēriks Indriksons (Latvija). Aukštai lajoje teisėjams talkino Leonardas Mekionis (Lietuva), Renaldas Žilinskas (Lietuva). Teisėjams padėjo didelis būrys savanorių talkininkų (Lietuva ir Latvija).

Judge Janis Strausmanis (main judge, Latvia), ISA (International Society of Arboriculture) Commissioner  de Gourét Litchfieldt (Sweden), Martin Nemec (Czech Republic), Anita Albrante (Latvia), Jānis Brūklenis (Latvia),  Pāvels Fedorovs (Latvia),  Ēriks Indriksons (Latvia), High crown judges were assisted by Leonardas Mekionis (Lithuania), Renaldas  Žilinskas (Lithuania). Judges were assisted by a big group of volunteer helpers (Lithuania and Latvia).

Rungčių trasas įrengė ir jų sudėtingumą kontroliavo Janis Strausmanis (Latvija) su savo komanda.

The event tracks and their complexity were set up and controlled by Janis Strausmanis (Latvia), with his team.

Sportininkų įrangos ir saugos priemones tikrino de Gourét Litchfieldt (Švedija) ir Martin Nemec (Čekija).

Atheletes' equipment and safety measures were checked by de Gourét Litchfieldt (Sweden) and Martin Nemec (Czech Republic).

Pirmąją dieną dalyviai varžėsi penkiose rungtyse:

On the first day participants competed in five competitions ways:

1. Nukentėjusiojo aukštyje (lajoje) gelbėjimas (Aerial Rescue); Rezultatai / Results

2. Kopimas medžio kamienu (Belayed Speed Climb); Rezultatai / Results

3. Saugus kilimas virve (Secured Footlock); Rezultatai / Results

4. Lipimo virvės į lają pakėlimas (Throwline; climbing rope installation); Rezultatai / Results

5. Arboristo darbas lajoje (Work Climb; workstations achievement tree); Rezultatai / Results

Antrąją renginio dieną vyko finalas - Meistrų rungtynės - Master’s challenge. Jame dalyvavo 4 vyrai ir 3 dailiosios lyties atstovės. Finalinė rungtis turėjo elementų iš visų ankstesnių rungčių.

On the second day of the Championship the Finals took place - Master's Challenge. It was attended by four men and three representatives of the fair sex. In the Final all elements of the previous events were incorporated.

Vyrų konkursą laimėjo Uldis Sniķis (Latvija), antroji vieta atiteko Heiki Hanso (Estija),  trečioji vieta - Jānis Kazerovskis (Latvija). Moterų konkursą laimėjo Daiga Strēle (Latvija), antrąją vietą - Ilze Rožlapa (Latvija). Rezultatai

Men's competition was won by Uldis Snikis (Latvia), second place went to Heiki Hanso (Estonia), Third place - Jānis Kazerovskis (Latvia). Women's competitionwas won by Daiga Strēle (Latvia), second place -  Ilze Rožlapa (Latvia). Results

Parodos akimirkos nuotraukų galerijoje (panaudotos LAC'o, Janis Vilks, Labie Koki, Nijolės Baronienės ir kitų nuotraukos).  

Photos were taken and put into the photo gallery (used LAC, Janis Vilks, SIA Labie Koki, Nijolė Baronienė and others pictures).

*****

Kitąmet Baltijos valstybių arboristų laipiojimo medžių laja čempionatas vyks Estijoje.

Next year, the Baltic States Tree Climbing Championship will be held in Estonia.

Copyright © 2024 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.