Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Straipsniai Populiarūs Pavojai gamtoje Gamtinės apšvitos rizikos vertinimas

Populiarūs

Gamtinės apšvitos rizikos vertinimas

Dažniausiai žodžiai “radioaktyvios medžiagos” asocijuojasi su pavojumi, kurio būtina vengti. Tačiau turbūt tik nedaugelis iš mūsų žino, kad įprastinė gyvenamoji aplinka taip pat susijusi su radioaktyviosiomis medžiagomis, kilusiomis iš gamtos, t. y. šios medžiagos susidarė kartu su Žemės planeta ir gyvavo bei gyvuos amžius. Tam tikri gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, arba, kaip sakytų specialistai, radionuklidų, yra aplinkos ore, žemės gelmėse bei grunte. Gamyboje naudojant iškastines žaliavas gamtiniai radionuklidai patenka į statybines medžiagas bei statybinius gaminius, radionuklidai kaupiasi naftos bei dujų gavybos ir transportavimo procesų metu, gamtinės kilmės radionuklidai susikoncentruoja pelenuose bei šlake, deginant akmens anglį ar naudojant žaliavas akmens vatos gamybai bei kitų panašių gaminių technologinių procesų metu. Gamtinės kilmės radionuklidų yra trąšose, jie taip pat susikaupia vandens valymo įrenginiuose, katilinių vamzdynuose ir kitose gamybos vietose, o dalis radionuklidų per kaminus ar kitaip iš gavybos bei panaudojimo vietų patenka į aplinkos orą, vandenį bei gruntą. Radionuklidų kiekiai bei jų elementinė sudėtis išvardintuose procesuose skiriasi.

Be abejo, gamtinės kilmės radionuklidai įprastinėje aplinkoje supa žmogų, tačiau papildomi jų kiekiai, atsiradę ir susikoncentravę dėl žmogaus ūkinės veiklos, gali turėti poveikį sveikatai. Radiacinės saugos specialistų uždavinys yra įvertinti, kokią įtaką žmogaus sveikatai turi gamtinės kilmės radionuklidai, pasklindantys mus supančioje gyvenamojoje aplinkoje, ir, jeigu būtina, taikyti priemones gyventojų apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės užtikrinimui.

Radiacinės saugos centras (RSC), kaip Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotoji radiacinės saugos institucija, jau daugelį metų didelį dėmesį skiria šios problemos sprendimui. Atlikti detalūs tyrimai bei įvertinta, kokią apšvitą gali gauti kalio bei fosforo trąšų gamybos, perkrovos bei sandėliavimo įmonėse dirbantys darbuotojai, nustatyta, koks jonizuojančiosios spinduliuotės lygis yra naftos perdirbimo bei laikymo įmonių vamzdynų aplinkoje, atlikti tyrimai vandenvietėse esančiuose vandens nugeležinimo ir valymo įrenginiuose, šiluminės energetikos, naudojančios akmens anglies ir medienos kurą, įmonėse. Taip pat didelės apimties tyrimai atlikti metalo perdirbimo, cemento gamybos įmonėse, kur atlikti žaliavų bei gamybos procese susidarančių atliekų radiologiniai tyrimai, įvertinta darbuotojų ir aplinkui įmones gyvenančių žmonių galima apšvita. Rizika gauti papildomą apšvitą nebuvo nustatyta nei vienos iš minėtų veiklos sričių darbuotojams.

Tačiau dar yra gamybos rūšių, kuriose gamtinės kilmės radionuklidų poveikis darbuotojų bei šių gamybos vietų aplinkoje gyvenančių žmonių sveikatai dar nėra iki galo įvertintas. Tam RSC parengė ir vykdo dviejų metų trukmės programas, kurių tikslas yra įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų kiekius keramikos, akmens vatos gamybos bei mineralinių smėlių naudojimo srityse. Viena iš programų skirta medienos kuro radioaktyviosios taršos ir galimos apšvitos gyventojams įvertinimui, kadangi mediena kaupia ne tiek gamtinės kilmės radionuklidus, bet ir tuos radionuklidus, kurie pateko į aplinką dėl avarijos Černobylio atominėje elektrinėje. Deginant tokią medieną, radionuklidai gali patekti į aplinką dėl išmetimo į atmosferą per kaminus bei susikoncentravimo pelenuose. Todėl būtina identifikuoti medienos kuro pelenų tvarkymo būdą, kuris užtikrintų mažiausią gyventojų apšvitą.

Vertinant galimą gyventojų apšvitos nuo gamtinių radionuklidų riziką, bus naudojama Europos šalių turima patirtis bei remiamasi Europos Komisijos reikalavimais apsaugai nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų lemiamos apšvitos. Tikimasi, kad įgyvendinus šias priemones, bus identifikuota ir įvertinta darbuotojų bei gyventojų apšvita, nulemta gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, įvertinta Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktis kitų šalių bei Europos Komisijos teisiniam šios problemos reglamentavimui, bus sukaupti gyventojų ir darbuotojų apšvitos dėl gamtinės spinduliuotės įvertinimo rezultatai bei įvertinta rizika gauti papildomą apšvitą.

 

Informacijos šaltinis: www.veidas.lt

Copyright © 2022 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.