Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Straipsniai Populiarūs Bioįvairovė Kukučių apsaugos gerinimas šalyje siejamas su jiems skirtų inkilų kėlimu

Populiarūs

Kukučių apsaugos gerinimas šalyje siejamas su jiems skirtų inkilų kėlimu

Vis sparčiai urbanizuojamoje ir didžiuliais mastais naikinamoje mūsų  gamtoje, gyvūnams rasti tinkamų natūralių gyvenamųjų sąlygų darosi vis sunkiau, o kartais ir nebeįmanoma. Tik palyginti maža dalis paukščių patys sugeba prisitaikyti prie kintamų aplinkos sąlygų ir žmogaus kaimynystės. Tuo tarpu, kiti pasmerkti išnykti tuo pačiu pažeisdami tamprius, natūraliai susiklosčiusius gyvosios gamtos ryšius. Iš esmės, ekosistemų pusiausvyra didesnėje Lietuvos dalyje jau yra pažeista, o atkurti minėtus pažeistus gamtinius ryšius yra neįmanoma artimiausiu metu. Todėl šiuo metu nebegalima palikti „motinai gamtai‘‘ tvarkytis savarankiškai, o būtina visomis įmanomomis priemonėmis padėti nykstančioms rūšims, pirmiausiai atkuriant ir palaikant veisimosi bei maitinimosi vietas. Perėjimui tinkamų vietų atkūrimas ir priežiūra yra pirmas žingsnis. Stambiems uoksiniams paukščiams, kuriems priskiriamas ir kukutis, dėl natūralių veisimosi vietų stokos yra keliami tinkamo dydžio inkilai.

Kukutis – tai retas ir išskirtinai gražus mūsų krašto sparnuotis, kuris nuo seno minimas lietuvių liaudies tautosakoje. Šis dailus paukštis nevengia ir žmogaus draugijos, kartais įsikurdamas net žmonių sodybose, dažnai maitinasi žmogaus kaimynystėje. Peri miškuose įsikūrusiuose kaimuose, greta ganyklų, pievų ar kirtaviečių, upių slėniuose. Ypač mėgsta vietas su žema žole, nes yra trumpomis kojomis ir maitinasi vaikštinėdamas žeme. Perėjimui renkasi senus, drevėtus medžius bei senus, griūvančius pastatus, rečiau, didesnius kelmus, šakų ar rastų krūvas. Lizdą įsirengia didesniuose medžių uoksuose, drevėse, išpuvusiuose kelmuose, pastatų plyšiuose, pastogėse, sukrautos medienos ertmėse, taip pat labai noriai užima jiems įrengtus tinkamo dydžio inkilus. Minta įvairiais vabalais, kitais stambiais vabzdžiais bei jų lervomis, kuriuos ilgu snapu ištraukia iš gilių urvelių, medžių plyšių ar iškapsto iš purios žemės.

Kukutis Upupa epops

Kukutis (Upupa epops). Eugenijaus Kavaliausko nuotrauka. www.birdpix.lt

Lietuvos raudonosios knygos sparnuočiams – kukučiams, LOD inkilus kelia nuo 2012 metų. Tuomet Lietuvos ornitologų Draugija su didžiausiu Lietuvos prekybos tinku „IKI“ pradėjo vykdyti bendrą gamtosauginį projektą skirtą trims mūsų šalyje nykstančims paukščių rūšims – uralinei pelėdai (Strix uralensis), žalvarniui (Coracias garrulus) bei kukučiui (Upupa epops). Projekto metu šiems sparnuočiams gaminami ir keliami inkilai, ieškomos naujos jų perėjimo vietos, kur taip pat iškėlus inkilus jie nuolatos prižiūrimi. Pirmaisiais projekto metais šešiuose Lietuvos rajonuose buvo iškelti 24 inkilai kukučiams.

Tuo tarpu 2013 metais inkilų skaičius šiems retiems sparnuočiams ženkliai išaugo, nes buvo iškelti dar 36 inkilai, iš kurių vieną, jau tą patį sezoną užėmė ir jame sėkmingai išsiperėjo kukučių pora. Viso inkilai iškelti 11-oje šalies rajonų. Tai paskatino išplėsti inkilų kukučiams kėlimo mastus, juolab 2013 metais sukaupta ir susisteminta informacija apie 50 naujai rastas bei iš anksčiau žinomas šių paukščių veisimosi vietas šalyje. Todėl 2014 metais iki pavasario ketinama iškelti 70 inkilų, daugiau nei 20–tyje skirtingų Lietuvos rajonų (šiuo metu jau iškelta 20 inkilų). Tam išimtinai pasirinktinos tik tos vietos kur per paskutinius kelis metus buvo stebėti kukučiai (didžiąją dalį šios informacijos pateikė LOD nariai).

Tikėtis didelio užimtumo jau pirmaisiais inkilo iškėlimo metais  nereikėtų.  Kukučiai, kaip ir kiti žalvarniniai paukščiai, būsimas perimvietes nusižiūri iškart po perėjimo sezono – dar vasaros pabaigoje. Taip elgiasi ir ką tik lizdus palikę jaunikliai, kurie perėjimui sugrįžta ir po kelerių metų. Taigi, 2012 – 2013 metais keltuose inkiluose šiais metais tikimės jau didesnio užimtumo ir sėkmingai išsiperėjusių kukučių vadų.

Pabaigoje būtina pažymėti, jog kukučiai įsikuria ir projekto metu žalvarniams keliamuose inkiluose, iškeltuose Pietų ir Rytų Lietuvoje. Tokie faktai jau nustatyti 2012 ir 2013 metais. Todėl tikimės, jog bendros LOD ir prekybos tinklo „IKI“ kukučių apsaugai skirtos pastangos padės saugant šiuos nykstančius paukščius.

Parengė: Marius Karlonas ir Liutauras Raudonikis
 

Mariaus Karlono nufilmuotas kukučio jauniklis projekto metu iškeltame inkile.

 

Informacijos šaltinis: www.birdlife.lt

Copyright © 2022 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.