Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Straipsniai Populiarūs Įvairūs Amerikoje prigijo Stelmužės ąžuolo palikuonys

Populiarūs

Amerikoje prigijo Stelmužės ąžuolo palikuonys

V.Virkau prie savo paties iš Stelmužės ąžuolo sėklos išauginto medžio šalia Balzeko lietuvių kultūros muziejaus

Ne vieną šimtmetį skaičiuojantis Stelmužės ąžuolas net Amerikoje turi palikuonių. Nuostabi istorija: Čikagoje gyvenantis antrosios bangos lietuvių emigrantas dailininkas, profesorius 86 – erių Vytautas Osvaldas Virkau maždaug prieš trisdešimtį metų iš Lietuvos į JAV atsisiuntė Stelmužės ąžuolo gilių.

Tų gilių dailininkui iš Lietuvos siuntė tuo metu dar nedaug kam žinoma Kauno Botanikos sodo darbuotoja Jadvyga Balvočiūtė. Jai buvo pavesta rūpintis sėklų mainais. Todėl gavusi prašymą iš Amerikos, saujelę Lietuvos milžino sėklų supakavo į drėgnas samanas ir pasiuntė už Atlanto.

V.Virkau giles sudaiginęs, išaugino jaunų medelių, kuriuos padovanojo lietuviškiems centrams. Vienas toks trisdešimties sulaukęs gražuolis ąžuolas auga Pulaskio gatvėje (South Pulaski rd.), šalia Balzeko lietuvių kultūros muziejaus. Jaunas, kiek jau paaugintas medelis 1989 metais buvo pasodintas Lietuvos generalinės garbės konsulės Čikagoje Juzefos Daužvardienės (1904 – 1990) garbei.

Ši moteris buvo viena iš didžiausių muziejaus rėmėjų, garbės narė. Tais metais, kai buvo pasodintas ąžuoliukas, Balzeko muziejus šventė savo 23 – čias gyvavimo metines. Šiemet ši lietuvių kultūros įstaiga jau mini penkiasdešimtmetį.

Dar vieną medį V.Virkau padovanojo vienuolėms seserims kazimierietėms. Lietuvių milžino palikuonis savo plačias šakas išskleidęs teikia pavėsį Marquette parke. Šis Čikagos rajonas po Antrojo pasaulinio karo buvo tapęs lietuvių emigrantų antrąja tėvyne.Trys ąžuolai gražiai auga didžiulėje privačioje sodyboje, kuri anksčiau priklausė pačiam V. Virkau.

Dailininkas pasidžiaugė, kad buvusi jo sodyba atiteko žmonėms, kurie, kaip ir jis pats, neabejingi gamtai ir augalams.

„Tie trys ąžuolai jau sunokino savo sėklų. Pirmais metais tas giles išnešiojo voverės. Tačiau antrais metais aš jų pririnkau ir vėl sudaiginau. Taigi, išauginau antrąją Stelmužės ąžuolo kartą Amerikoje. Vienas toks Stelmužės anūkas buvo pasodintas Lemonte, prie Pasaulio lietuvių centro ant kryžiais papuošto kalnelio“, – sakė V.Virkau.

Ar J.Balvočiūtė, dabar garsi Lietuvos žolininkė, žino apie jos atsiųstų sėklų likimą? „Mes kartais susirašome ir J.Balvočiūtė žino, kad Čikagoje, didžiausiose lietuvių susibūrimo vietose puikiai prigijo ir auga ąžuolai iš jos atsiųstų sėklų“, – šypsosi V.Virkau.

Į klausimą, kodėl kilo mintis įgyvendinti tokį ilgalaikį projektą – užauginti Stelmužės ąžuolo palikuonių Amerikoje, V.Virkau atsako, kad augalais domėjosi nuo vaikystės.

„Jeigu būčiau likęs Lietuvoje, būčiau studijavęs biologiją. Tačiau atvažiavęs į Ameriką, dar nelabai gerai mokėjau anglų kalbą. Todėl pasirinkau sutudijuoti dailę, kur kalbos ne tiek daug reikia“, – pusiau rimtai, pusiau juokais sakė V.Virkau. Jis pridūrė, kad noras piešti ir domėjimasis augalais jį lydėjo nuo vaikystės.

V.Virkau darbuose yra nemažai gamtos motyvų. O štai poetui Oskarui Milašiui skirtame eksibrise dailininkas pavaizdavo plačiašakį ąžuolą.

Gyvenimo faktai

* Antrojo pasaulinio karo pabaigoje V.Virkau su tėvais pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Miunchene, ten 1949 metais baigė lietuvišką gimnaziją. Po poros metų Virkau šeima iš Vokietijos emigravo į JAV. Vytautas studijavo Čikagos dailės institute, 1955 m. gavo bakalauro, 1956 m. magistro laipsnį (tapyba, grafika).

* 1954–1964 m. dėstė YMCA (Krikščionių jaunimo asociacija) centre, 1961–1985 m. George Williamso dailės koledžo Downers Grove (Ilinojus) profesorius. 1986-1995 m. Šiaurės centrinio koledžo Naperville (Ilinojus) profesorius ir Dailės katedros vedėjas. 1966–1969 m. tobulinosi Midway studijose. Nuo 1970 m. – „Metmenų“ meninis redaktorius ir dizaineris.

* Pirmąjį ekslibrisą Vytautas O. Virkau sukūrė 1970 m. knygoms, kurias Amerikos lietuviai dovanojo Vilniaus Universiteto bibliotekai jos 400-ųjų metinių proga. Dailininkas sukūrė virš 400 ekslibrisų.

* Apipavidalino apie 50 knygų, sukūrė knygų iliustracijų, lakštinės grafikos, tapybos paveikslų, scenovaizdžių, tapytų vitražų. Dalyvavo daugelyje tarptautinių ekslibrisų parodų (tarp jų – VII-X Tarptautinio ekslibriso bienalėse Lenkijoje, XV-XVII Tarptautinio ekslibriso kongresuose).

* Surengė individualių parodų Čikagoje, Los Angeles, Trentone, Ottawoje, Lietuvoje – Pakruojyje, Šiauliuose, Kaune, Biržuose, Radviliškyje, Panevėžyje. Apdovanotas VII, VIII ir X Tarptautinių ekslibrisų bienalės Lenkijoje medaliais, konkursuose pelnė premijų, apdovanojimų.

* Kelių profesinių sąjungų narys: Amerikos universitetų profesorių, Koledžų dailės asociacijų, Čikagos dailės instituto, Šiuolaikinės dailės muziejaus, Amerikos ekslibrisų kolekcininkų ir dizainerių draugijos.

Virginija Petrauskienė

 

Informacijos šaltinis: www.lrytas.lt

Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.