Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Projektai Viešieji pirkimai Sirvėtos regioninio parko direkcijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2011-07-11

Projektai

Sirvėtos regioninio parko direkcijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2011-07-11

Sudaryta Sirvėtos regioninio parko direkcijos ir LAC arboristikos paslaugų sutartis

Viešasis supaprastintas atviras pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2010, Nr. 25-1174), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-164, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkurso sąlygos skelbtos „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Sutarties objektas – Valstybės saugomų gamtos paveldo objekto Medišonių liepų tvarkymo paslaugų pirkimas.

Paslaugų teikimo vieta:
1. Medišionių liepos, Medišionių k., Švenčionių sen., Švenčionių r.sav.
Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.