Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Projektai Viešieji pirkimai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2010-07-30

Projektai

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2010-07-30

Sudaryta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) ir LAC arboristikos paslaugų sutartis 2010-116 (2010-09-14).

Viešasis supaprastintas atviras pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2010, Nr. 25-1174), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-164, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkurso sąlygos skelbtos 2010 m. liepos mėn. 30 d.Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVPIS.

Sutarties objektas – valstybės saugomų  gamtos paveldo objektų (10 vnt. medžių) apsaugos ir tvarkymo priemonių aprašų parengimo ir juose numatytų priemonių įgyvendinimo paslaugos.

Paslaugų teikimo vietos:
1) Stelmužės ąžuolas (Zarasų r. sav., Imbrado sen.);
2) Storoji Klaipėdos liepa (Klaipėdos m. sav., Minijos g.);
3) Liepa Motinėlė (Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k.);
4) Mingėlos ąžuolas (Plungės r. sav., Nausodžio sen., Vieštovėnų k.);
5) Glitiškių ąžuolas (Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k.);
6) Adamavo ąžuolas (Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Adamavo k., Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis);
7) Tverečiaus ąžuolas (Ignalinos r. sav., Tverečiaus sen., Tverečiaus mstl.);
8) Buivėnų ąžuolas (Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Buivėnų k.);
9) Mukulių ąžuolas (Zarasų r. sav., Zarasų sen., Mukulių k.);
10) Lietuvio liepa (Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Margionių k., Dzūkijos nacionalinis parkas, Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis).
Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.