Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Projektai Viešieji pirkimai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2013-07-04

Projektai

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkursas 2013-07-04

Sudaryta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) ir LAC arboristikos paslaugų sutartis F4-2013-107 (2013-07-15).

Viešasis supaprastintas atviras pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei www.vstt.lt paskelbtomis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-97, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

Viešojo supaprastinto atviro pirkimo konkurso sąlygos skelbtos „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Sutarties objektas – Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų (5 medžių)  tvarkymo bei 2010 m. sutvarkytų 10 medžių audrų pažeistų inžinerinių konstrukcijų remonto paslaugos.

Paslaugų teikimo vietos:
Tvarkomi medžiai:
1) Agluonos ąžuolas ()
2) Lėgų ąžuolas ()
3) Pavirvyčio alėjos ąžuolas ()
4) Pavirvyčio dvaro ąžuolas ()
5) Trakių vinkšna ()
Prižiūrimi medžiai:
6) Adamavo ąžuolas (Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Adamavo k., Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis);
7) Buivėnų ąžuolas (Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Buivėnų k.);
8) Glitiškių ąžuolas (Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k.);
9) Liepa Motinėlė (Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k.);
10) Lietuvio liepa (Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Margionių k., Dzūkijos nacionalinis parkas, Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis);
11) Mingėlos ąžuolas (Plungės r. sav., Nausodžio sen., Vieštovėnų k.);
12) Mukulių ąžuolas (Zarasų r. sav., Zarasų sen., Mukulių k.);
13) Stelmužės ąžuolas (Zarasų r. sav., Imbrado sen., Stelmužės k.);
14) Storoji Klaipėdos liepa (Klaipėdos m. sav., Minijos g.);
15) Tverečiaus ąžuolas (Ignalinos r. sav., Tverečiaus sen., Tverečiaus mstl.).
Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.