Taikomieji tyrimai

Vykdome taikomuosius mokslinius tyrimus.  Atliekame užsakomuosius tiriamuosius darbus, rengiame projektus (želdynų, parkų, medelynų ir kt.) taip pat atliekamos įrenginių ar technologijų ekspertizės. Pagrindiniai šių darbų užsakovai – LR Aplinkos ministerija, savivaldybės, pilių ir dvarų parkų savininkai ar valdytojai  bei įvairios gamybinės įmonės.