Lietuvos arboristikos centras

Font Size

A+ A A-
Teisinė informacija LR kiti norminiai dokumentai

Teisinė informacija

LR kiti norminiai dokumentai

 Dėmėsio! Dokumento teksto redakcija nuorodoje gali būti negaliojanti!
Aktualią teksto redakciją rekomenduojame rasti, naudojant www.e-seimas.lrs.lt teises aktų paiešką

LR kitų norminių dokumentų sąrašas pateikiamas abėcėlės arba didėjančios numeracijos tvarka. Apie juos daugiau sužinosite paspaudę ant dokumento pavadinimo.

 

Rodyti po 
Pavadinimas
D1-577 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 m. LAPKRIČIO 7 d. ĮSAKYMO Nr. 540 „DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
D1-622 DĖL SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
D1-624 DĖL 2007 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. D1-96 „DĖL GAMTINIO KARKASO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
D1-663 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-433 „DĖL INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DĖL KAI KURIŲ APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO
D1-673 DĖL ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
D1-674 DĖL SODMENŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO
D1-675 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
D1-675 DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 m. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVEL
D1-694 DĖL ATSKIRŲJŲ REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNŲ PLOTŲ NORMŲ IR PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ NORMŲ (PLOTŲ) NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
D1-716 DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI ŽELDINIAI, AUGANTYS PRIVAČIOJE ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS, PATVIRTINIMO
Copyright © 2020 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.