Kraštotvarka

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO GAIRĖS VALSTYBINIAMS KELIAMS IR GELEŽINKELIAMS

 

 

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO GAIRĖS VALSTYBINIAMS KELIAMS IR GELEŽINKELIAMS

2013 m. išleistas  pirmas tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, prie kurio drauge dirbo kelininkai ir kraštovaizdžio specialistai. Suformuotomis gairėmis  siekiama i prisidėti prie Lietuvos ir jos etnografinių regionų, atskirų teritorinių kraštovaizdžio vienetų identiteto, ekologinių ir estetinių vertybių išsaugojimo bei gausinimo, tikslingo kelių kraštovaizdžio formavimo, gerinti bendrą Lietuvos įvaizdį tiesiant, rekonstruojant ir remontuojant kelius, pristatyti specifinius valstybinių kelių ir geležinkelių kraštovaizdžio formavimo reikalavimus ir rekomendacijas.