Kraštotvarka

VIZUALINĖS TARŠOS GAMTINIAMS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSAMS IR OBJEKTAMS NUSTATYMO METODIKA

 

 VIZUALINĖS TARŠOS GAMTINIAMS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSAMS IR OBJEKTAMS NUSTATYMO METODIKA

 

2015 m. paruošta metodika skirta tinkamai apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį, sumenkinus gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų estetinę vertę ir sumažinus kraštovaizdžio vizualinę kokybę pažeidžiant teisės aktais reglamentuojamus reikalavimus; pateikti ieškinius teismams dėl asmenų neteisėta veika padarytos žalos atlyginimo, kad žalą padarę asmenys ateityje neturėtų galimybės išvengti civilinės atsakomybės ir atlygintų žalą aplinkai arba atkurtų iki pažeidimo buvusią būklę.